Bild 1

1080 Analys

1080 Movement Analysis Profile

Vi arbetar med 1080 MAP är ett validerat och reliabilitetstestat, webbaserat mätverktyg som schemalägger och analyserar din rörelsefrihet under belastning.

Analysen tar fram din funktionella rörelseprofil, baserad på 32 funktionella test, som utförs i stående position i samtliga 3 rörelseplan. Den visar vilka rörelsemönster som kan förbättras för att minimera smärta, skador och för att optimera prestation, både inom idrott och för vardagliga rörelser.

Metoden används vid behov som komplement till sedvanlig ortopedisk, neurologisk och kiropraktisk undersökningsmetodik. Tillsammans med ett tränat öga mäter och analyserar ett dataprogram ditt rörelsemönster, hur du belastar din kropp och var du eventuellt kompenserar, i exakta grader.

Resultatet belyser dina svaga länkar och visar därmed vad du behöver få hjälp med, både i behandlingen och genom rehabiliteringsövningar.

En full analys av ditt rörelsemönster tar ca 60-70 minuter och investeringen är 950:-. 

Boka tid här

ladda ned

En kropp i balans är nyckeln

Rörelseanalysen pekar ut dina begränsningar vad gäller stabilitet och rörlighetsuttag. Det jämför obalanser mellan höger och vänster sida i tre dimensioner och skapar en profil över din rörelsefrihet. För att prestera bra inom en idrott krävs styrka, stabilitet och rörelse. Samma sak gäller för alla. En kropp i balans ökar din prestationsförmåga, inom idrott såväl som vardagliga sysslor. Vi är alla atleter och behöver prestera, på vårat egen nivå.

1080 bild 3

Skräddarsydd rehab

Beroende på vad analysen visar får du några noga utvalda övningar att jobba med hemma. Övningarna syftar till att förbättra den rörelsekedja som testet visar att du har potential att förbättra och att stabilisera det som är obalanserat.

Kroppen tackar dig genom att sluta signalera att det är något fel – d.v.s. minskad smärta!

1080 bild 2