Covid-19/Coronavirus

Sjuk eller krasslig?

Har du förkylningssymptom, luftrörsinfektion, hosta, snuva, trötthet och/eller halsont med eller utan feber? Då ska du stanna hemma, vila och försöka träffa så få människor som möjligt. Det gäller också om du vet att du tillhör en riskgrupp (har sänkt immunförsvar pga. medicinering, flera pågående andra sjukdomar, etc.)

Vi ber dig helt avstå från besök på kliniken om känner dig sjuk, även om du bara har lindriga symptom.  Ring oss om du behöver avboka pga. detta så hjälper vi dig, även med kort varsel.

Har du varit sjuk och just blivit frisk?

Du ska känna dig helt frisk och ha varit symptomfri i minst 2 dagar innan vi kan ta emot dig på kliniken.

Har du varit ute och rest?

Har du nyligen kommit från en utlandsresa, ber vi dig vänta 14 dagar innan du bokar tid hos oss. Detta för att minska smittspridning för det muterade coronaviruset 2021.

Äldre än 70 år?

Är du 70 år eller äldre ber vi dig att inte besöka kliniken, mer än i vissa akuta fall såsom vi påtagligt besvärande, kraftig smärta och värk.

Våra egna åtgärder 

Vi desinficerar bänkar och ytor mellan varje patient och använder engångspapper, tvättar och spritar våra egna händer och även övriga ytor som har hudkontakt, mellan varje patient. Personalen har genomgått Karolinska Sjukhusets e-utbildningar för vårdpersonal om Covid-19. Utbildningarna är framtagna på uppdrag av Socialstyrelsen, för personal som arbetar inom sjuk- och hälsovård.

Lär dig mer och håll dig uppdaterad:

 

 Boka tid!