904_superpulsd-rotorcuff

Laserterapi

Välkommen till:

Norrmalms Kiropraktik & Friskvård AB

Kammakargatan 41, Stockholm

Tel. 08-650 10 80       

 

Efter utförd diagnostik behandlar vi dig ofta även med medicinsk laser i kombination med andra behandlingsformer. Allt utifrån de besvär du söker för och vad besvären beror på. Olika verktyg för olika besvär och ofta i en unik och effektiv kombination.

Här kan du läsa om vad verktyget Medicinsk Laserterapi är! Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor.

Vad är medicinsk laserbehandling

Den här typen av laser, även kallat LLLT (Low Level Laser Therapy) eller lågenergilaser, är effektivt vid flertalet besvär och diagnoser, som har med mjukdelar, leder och nervsystem att göra. Metoden används för att korta läkningsprocesser, minska inflammation och smärta samt reducera svullnad och ödem.

Det är gynnsamt vid de flesta besvär i rörelseapparaten. Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär vilket vi gör vid nybesöket. Beroende på vad som är orsaken till dina besvär används lämplig metod. Oftast består behandlingen i en kombination av tekniker där laser ofta ingår.

Laserterapi kan användas vid tennisarmbåge/golfarmbåge, hälsenesmärta, stukningar, sträckningar/rupturer i muskler, huvudvärk/migrän, artros i knä- och fingerleder, artrit, ganglion, knäskålssmärta (PFSS), hälsporre, nedtrampad hälkudde, mortons neurom, ischias, godartad lägesyrsel (BPPV), spända käkar (bruxism), lårkakor, hematom, svullnader, karpaltunnelsyndrom, nackvärk, migrän och diskbråck m.m.

Det används också för att minska svullnad och förkorta läkningsprocessen efter en skada eller en operation. Ibland kvarstår smärtor länge efter en operation och då kan man minska ärrbildningen och läka det som smärtar med laserterapi.

Under fliken SYMPTOM kan du läsa om vilka besvär vi tar emot och behandlar på kliniken.

 

foot and (face sad) isolate on white background

Suzanne är förutom kiropraktor, laserspecialist och har en bred uppsättning olika lasrar med olika våglängder och lasermodeller för olika behov. Allt för att kunna individanpassa behandlingen fullt ut.

Suzanne har även genomgått utbildning inom medicinsk laserterapi; ”Smärta i rörelseorganen” (2013) och har godkänts vid licensieringstest (2015).

Glad nyhet, hyrlasern är här!

Nu har vi även äntligen fått in medicinsk laserapparatur, Mid Care, för hembehandling/uthyrning och även till försäljning.

 

5cdbb42dbd5328b556f8acc3_Midcare_hero

 

 

 

 

 

Bra vid besvär där vi rekommenderar att behandla dig enbart med laserterapi under en längre period, ofta efter sedvanlig kiropraktiskt omhändertagande och diagnostik. Även bra om du bor långt bort från kliniken, utomlands eller har svårt att ta dig till kliniken.

T ex: Diskbråck, seninflammation, knäledsartros, reumatiska besvär, artrit/artros i småleder, hälsenebesvär, Mortons neurom, migrän och mycket mer.

Kontakta oss för mer information:

repan@norrmalmskiropraktik.se

Tel. 08-650 10 80

Skonsam behandling utan risker

Den typ av laser vi arbetar med, är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet. Den har visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador. Det finns inga risker med medicinsk laserbehandling, även om man har pacemaker, implantat, proteser eller är gravid.

Behandlingen är normalt helt smärtfri, enkel och går relativt snabbt beroende på hur många strukturer som kräver behandling. Med fördel kombineras laserterapin med annan manuell behandlingsform som kiropraktik, akupunktur och mjukdelsbehandling. Det är just så vi oftast jobbar här, med mycket goda resultat som följd.

Pain

Jag har god och lång erfarenhet och upplever dagligen mycket goda resultat med laserterapi. Terapiformen ligger mig varmt om hjärtat då jag ser fantastiska resultat, som ett komplement till den kiropraktiska behandlingen. Det ger det kiropraktiska omhändertagandet en extra dimension. 

Suzanne-Nay

Leg. Kiropraktor

Doctor examining her patient knee

Working too much - suffering from a Carpal tunnel syndrome

Täta och upprepade behandlingssessioner

När vi arbetar med laserterapi bör man räkna med flera kortare täta behandlingar. Räkna med 2-3 behandlingar per vecka under en sammanhängande period av 2-4 veckor. Efter detta utvärderas resultatet och eventuell uppföljning med glesare intervaller följer på detta. Vid nybesöket när vi undersökt dig, får du en individuell plan. Vi har för detta ändamål även hyrlaser att erbjuda.

Det är viktigt att följa sin behandlingsplan för att uppnå långvarig effekt.

 Backache

  Gå till tidbokningen 

808-450mWfot

Vad är laserljus?

Medicinsk laser går inte att jämföra med någon annan maskinell utrustning för att behandla besvär i rörelseorganen. Det är unikt i sitt slag överlägset vad gäller behandlingsresultat.

Det är egentligen en mycket komplicerad förklaringsmodell, men kortfattat kan man säga att det är fotokemiska processer som påverkar en ljuskänslig del i kroppens celler. Detta sätter igång en kaskad av händelser som påverkar kroppen positivt. Läkningsförmågan påskyndas, inflammationsfrämjande ämnen minskar. När inflammationen försvinner, minskar också smärta. Det bryter också själva smärtcykeln, reducerar ärrvävnad och läker skador på ett överlägset sätt. Det minskar även svullnader och mycket mer.

Lasern producerar synlig eller osynligt ljus. Beroende på dess våglängd kan det mänskliga ögat se laserstrålen som en färg eller så uppfattar ögat inte färgen och då kallas det osynligt eller infrarött ljus.

Order LASER är en akronym, tagit från engelskans ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation”. Laser är en ljuskälla som avger ett väldigt rent, välordnad ljus. Med rent ljus menas här att ljuset består av fotoner som har en och samma våglängd. Man kan likna det med ljudet av en ton från en flöjt, vilken är mycket renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor vilka bl. a. karaktäriserar laserljuset. Ljusenergin kan skapa rörelse, värme, förändra atomer och olika ämnens egenskaper eller helt enkelt stimulerar olika kemiska reaktioner.

Terapeutiska, lågenergilasrar används för olika problem som smärta och inflammation i muskler eller leder och mycket mer. Inom området idrottsmedicin fortgår flera studier som visar på snabbare läkningstid och återhämtning efter skada/träning. Det gör medicinsk laser till en mycket användbar terapiform vid olika typer av led- och muskelskador.

Vilka effekter har medicinsk laserterapi?

Laserljuset har unika egenskaper som ger följande effekter:

  • Stimulerar cellfunktioner (ökar energiproduktionen i mitokondrien)
  • Minskar smärta
  • Bryter smärtcykeln
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnader och ödem
  • Främjar läkning

Laserljuset har visat sig ha många positiva effekter på celler och vävnader genom att det bl.a. ökar energiproduktionen i cellen. Därmed förbättras och påskyndas läkningsprocessen. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laser ljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling eller Low Level Laser Therapy (LLLT). En positiv effekt av laserbehandling kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

stress

Varför fungerar det?

Laser är som beskrivits ovan en sorts lampa som avger ett koherent, dvs. välordnat ljus med unika egenskaper. De här egenskaperna främjar läkning och minskar inflammation i  t. ex. muskler, nerver, senor och leder.

Laserljusets egenskaper är unika till skillnad från allt annat ljus. Ljuset består av fotoner med en och samma våglängd som skapar ett koherent ljus. Det kan till viss del jämföras med fotosyntesen där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laser påverkas delar i cellen som är känsliga för ljus, så att t ex energiproduktionen i cellen ökar. Då sätts fotokemiska processer igång och det leder till positiva verkningsmekanismer som hjälper kroppen att läka. Läkningen påskyndas mycket när cellen får mer energi.

Men det är egentligen en hel kaskad av händelser som sker, vilket påskyndar läkningen i skadad vävnad och allt detta minskar smärtan. Exempelvis så minskar vissa ämnen som startar och upprätthåller en inflammatorisk process av ljusets unika egenskaper, vilket kan lindra många symptom. Det hela är en mycket komplicerad process och detta är en förenklad förklaring.

tennis player massaging elbow

Olika reaktioner efter behandling

Precis som vid andra manuella behandlingsmetoder reagerar kroppen ibland efteråt, vilket i laserns fall är ett tecken på att behandlingen haft effekt. Reaktionen uppstår oftast inom 24 timmar och följande kan uppträda:

  • Tillfällig eller bestående smärtlindring
  • Tillfälligt ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning
  • Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång
  • Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls

Hem

Woman receiving foot massage from physiotherapist in clinic

 

 

Djupdykning

Är man intresserad av att läsa mer om hur laserterapi fungerar ur ett vetenskapligt och mer heltäckande perspektiv som ändå väldigt lättläst kan man ladda ner information genom att klicka här: ”Laser som läker”

canstockphoto7112957

Vetenskapliga studier

Den första studien på medicinsk laserterapi gjordes på 60-talet och om sedan dess har tusentals studier gjorts. Om man söker på ”LLLT” (Low Level Laser Therapy) på www.pubmed.com, hittar man över 6.000 studier. 2014 har en SBU-rapport gjorts för laserbehandling vid nacksmärta:

Laserbeh. vid nacksmärta/SBU publikation

Laserterapi på människor finns beskrivet och beprövat i många positiva och publicerade s.k. dubbelblindade studier. Här kan den intresserade läsa vidare om dessa:

Publicerade dubbelblindade studier på laser

canstockphoto11024265